Cevaba cevap vergi dilekçe örneği

…VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,

DOSYA NO :
CEVABA CEVAP VEREN
DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Davalı idareye karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir

OLAYLAR :
1. Davalı kurum aleyhine fazla tahsil edilen yol harcamalarına katılım payı bedelinin tahsili talebiyle huzurunuzdaki davaya davalının verdiği cevap hukuki dayanaktan yoksundur.
2. Öncelikle bir kamu tüzel kişisi olan davalı kurumu belediye başkanı veya başkanın yetki verdiği bir avukat temsil eder. Mahkemenize hitaben verilecek cevap ta ancak bizzat belediye başkanı veya yetkili bir avukat tarafından verilebilir. Oysa mahkemenize verilen cevap dilekçesini belediyeyi temsile yetkisi olmayan bir şube müdür vekili imzalamış olup bu usuli eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.
3. Davalı kurum gerek verdiği cevap dilekçesinde ve gerekse dilekçe ekinde ibraz ettiği tahakkuk ve tahsil belgelerinde açıkça yol harcamalarına katılıp payı tahsil ettiğini yazmakta ve bu husus kabul etmektedir. Bu nedenle davalı kurumun yaptığı tahakkuk ve tahsilat 2464 sk. 86.m. uyarınca yapılmıştır ve fazla tahsil edilen meblağın iadesi gerekir.
4. Davalı kurum yapılan tahsilatın dayanağının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin alıp ………….. Valiliği ‘nin onayladığı birim fiyatlara göre yapıldığını iddia etmekte fakat anılan kararın tarih ve numarası ve kararın içeriğinden bahsedilmemektedir. İddia edildiği gibi bir karar olsa bile belediye meclis kararı ile 2464 s.k. hükümleri ortadan kaldırılamaz ve meclis kararının uygulanabilme yeteneği yoktur.
5. Davamıza konu işlem …………. s.k. hükümleri dahilinde olup mahkemeniz görevlidir. Davalının görev itirazının reddi gerekir.

HUKUKİ SEBEPLER : V.U.K., HUMK. ve tüm ilgili mevzuat

SUBUT DELİLLER : . Her türlü yasa deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle davamızın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Google Amcadan Gelen Aramalar:

Bu yazı 2606 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Bir yorum bırak

mature porno

YAZAR HAKKINDA

Hakkımda Daha Çok Şey Öğrenmek İsteyenler Üst Menüden "Hakkımda" Düğmesinden Veya http://www.nasilyapalim.com/hakkimda Uzantısından Öğrenebilirler....
Kategoriler
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
Translate:
sorusor
sorusor
Biraz Gülelim :)
kiminbunumara.com-faturaogren.com
%d blogcu bunu beğendi:
mature porno