Boşanma davasına karşı dava dilekçe örneği

…………. …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVALI VE KARŞI DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVACI VE KARŞI DAVALI :

VEKİLİ :

DAVA KONUSU : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

CEVAPLARIMIZ :
1. Her şeyden önce taraflar arasındaki evlilik birliği doğrudur. Müvekkilim …………. ile …………………, , …/…../….. tarihinde ………. evlendirme dairesinde evlenmişler ve bu evlilik birliğinden de çocukları olmamıştır.
2. Karşı tarafın dava açma hakkı bulunmamaktadır. Davacı taraf kusurludur ve bu yüzden boşanma davası açmaya da hakkı bulunmamaktadır. Müvekkilim, evlendikleri tarihten itibaren bu güne kadar iyi bir aile hayatı için elinden geleni yapmakta ancak kocası, kendisine düşen görevleri yerine getirememektedir.
3. Davcı eşiyle de ilgilenmemektedir. Tarafların ilk defa ayrılmaları ………………ayı içinde olmuştur. Bu anda davacı, müvekkilimi gönül rızası ile ana ve babasının yanına getirmiştir. Bununla birlikte davacı eşine bir ay sonra gelip kendisini alacağını söylemesine rağmen bu sözünü yerine getirmemiş müvekkilimin yanına gelmesini söylemiştir. Müvekkilim tek başına Bursa’dan geri döndükten sonra, davacı, onunla ilgilenmemeye başlamış, ayrılmak istediğini, dost kalmak gerektiğini ve özgürlüğünü istediğini belirtmiştir.
4. Davcı eve geç gelmektedir. Davcı eş, tarafların bir araya geldiklerinden fiilen ayrıldıkları tarih olan ………… ayına kadar eviyle ve ailesiyle hiç ilgilenmemiş, işlerini bahane ederek devamlı olarak geceleri eve geç gelmiştir. Ayrıca bu süre içinde müvekkilim davacının geceleri arkadaşlarıyla içki içmeye gittiğini öğrenmiştir.
5. Ayrıca, müvekkilime isnat edilen kusuru da kabul etmiyoruz. Davacı tarafın dava dilekçesinde belirttiği gibi, müvekkilimin davacıyı küçük düşürdüğü ona karşı saygısız davrandığı iddiaları doğru değildir. Müvekkilim, tüm olumsuz şartlara rağmen evlilik birliğinin devamı için çaba sarf etmiş bu konuda davacının öne sürdüğü şartları da kabul etmiştir. Ancak davacının sürekli olarak ayrılmaktan ve dost kalmaktan bahsetmesi müvekkilimi manevi bakımdan yıpratmıştır. Ayrıca aile ilişkilerine müvekkilimin ana ve babasının müdahale ettiği iddiaları da sabit değildir.
6. Öte yandan, bütün bunlara rağmen boşanmaya karar verilmesi halinde …………………. TL.- maddi tazminatın davacıdan alınarak davalıya ödenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Zira müvekkilim, boşanma halinde yeni bir ev tutmak zorunda kalacak yaşamını devam ettirmek ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarını kendi gayretleri ile karşılamak zorunda kalacaktır. Boşanmaya karar verilmesi halinde zarar, illiyet bağı, hukuka aykırılık ve karşı tarafın kusuru şeklinde özetlenebilecek maddi tazminatın şartları gerçekleşmiş olacaktır.
7. Müvekkilimin bütün çaba ve gayretlerine rağmen evlilikten istediği saadeti elde edememesi ve duyduğu üzüntüleri bir nebze olsun hafifletmek amacıyla …………………….. TL.- manevi tazminatın davacı taraftan alınıp davalı müvekkilime verilmesine karar verilmesini istiyoruz. Nitekim müvekkilim kusursuz olup manevi tazminat şartları gerçekleşmiştir.

KARŞI DAVAMIZ : Müvekkilim, …………. öğretmenlik yapmakta ve eline de aylık yaklaşık . eline aylık ………………………… TL.- geçmektedir. Boşanma davası açılınca tarafların ayrı yaşama hakları doğduğundan müvekkilim için aylık ……………………………….. TL.- tedbir nafakasının davacıdan dava tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tahsili ile müvekkilime verilmesine, boşanma halinde bunun yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini arz ve talep ediyoruz

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları, tarafların sosyo ekonomik durumlarının zabıtaca tahkiki, Davacının Ankara Üniversitesindeki tüm yan ödemelerinde dahil olduğu maaşının sorulması, Bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle;
1) Haksız ve yersiz olarak açılan boşanma davasının reddine,
2) Karşı davamızın kabulü ile davacıdan aylık ………………….. TL.- tedbir nafakasının tahsiline,
3) Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin taraflara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kayıtları örneği,
3.) Evlilik cüzdanı fotokopisi
4.) Tanık listesi.

Google Amcadan Gelen Aramalar:

Bu yazı 20141 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Bir yorum bırak

mature porno

YAZAR HAKKINDA

Hakkımda Daha Çok Şey Öğrenmek İsteyenler Üst Menüden "Hakkımda" Düğmesinden Veya http://www.nasilyapalim.com/hakkimda Uzantısından Öğrenebilirler....
Kategoriler
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
Translate:
sorusor
sorusor
Biraz Gülelim :)
kiminbunumara.com-faturaogren.com
%d blogcu bunu beğendi:
mature porno