Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Paylaş
 

Herşeyden önce boşanma davanızı yetkili mahkemede açmalısınız zira yetkisiz bir mahkemede boşanma davası açarsanız, mahkeme yetkisizlik nedeniyle davayı dosyayı reddeder.

Yetkili Mahkeme Kısmını Daha Kolay Anlamanız İçin;

Boşanma davası son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerin Aile Mahkemesinde, eşlerden birinin ikametgahında eğer aile mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine açılabilir. Eşlerden biri eğer başka başka bir şehre gitmişse o zaman oradan da dava açılabilir.

Eğer boşanan tarafın bir tanesi T.C. vatandaşı değilse o zamanda bulundukları ülke mahkemesi boşanma davasını kabul etmişse Türkiye’de bu mahkemenin tanınabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılmalı, eğer başka ülkede boşanma gerçekleşmişse Türk Mahkemesinde bunun tescil edilmesi gerekir. Türkiye’de boşanma gerçekleşmişse yabancı ülkede bunun tanınması için Türkiye’den Apostil Şerhi vurulması gerekmektedir.

Boşanma Davası Açmak kolay mıdır?

Boşanma Davası açmak aşağıdaki örnekte verdiğimiz dilekçede görüleceği üzere kolaydır. Özellikle anlaşmalı boşanma varsa kolaydır, genelde insanlar anlaşmalı boşanmada avukat tutalım mı?, diye sıkıntılarını dile getirir. Eğer boşanma anlaşmalı ise avukat tutmanıza pek ihtiyaç kalmaz ama yine de avukat tutmanızı bir stajyer avukat olarak tavsiye ederim. Eğer çekişmeli bir boşanma söz konusu ise mutlaka avukat tutunuz, malların paylaşımı, çocukların velayeti ve ailelerin tutumlarından dolayı çiftler birbirlerinin yüzlerini bile görmek istemezler, çocuklarını göstermezler. Avukatlar bile çekişmeli boşanma davasını pek almak istemezler bu kadar zor bir davadır.

Gelelim boşanma davası nasıl açılır sorusuna?

Aşağıdaki paylaştığım boşanma dilekçesini ve Eki Boşanma Protokolünü doldurun. Dilekçede karşı tarafın adresini mutlaka doldurun zira mahkeme sürecinde o adreste malvarlığı araştırması yapılabilir.

 

Nöbetçi Aile Mahkemesi (yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi) Hakimliği’ne,

Davacı-Davalı   :  ……………………..

TC Kimlik No      : …………………..

Adresi                : ………………….

Davalı -Davacı        : ……………………

TC Kimlik No          : …………………….

Adresi                    : …………………….

D.Konusu              : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir.

Açıklamalarımız     :

1. Taraflar   ……….. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği gibi bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten …… doğumlu …….. isimli bir kız/erkek çocukları bulunmaktadır.

2. Taraflar arasındaki geçimsizlik had safhaya ulaşmış ve evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız bir hale dönüşmüştür. Bu sebeple taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.

3. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Deliller  : Nüfus kayıt örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü

H.Sebep : TMK 166 ve ilgili yasa

T.Sonucu : Yukarıda belirtilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına, ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün tasdikine karar verilmesini talep ederiz. …. / …. / ……

Davacı-Davalı                                                                         Davalı-Davacı

Eki: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

İŞ BU PROTOKOL ………………..İLE …………………… ARASINDA AŞAĞIDA YAZILI KOŞULLARLA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMA’YA KARAR VERMELERİ ÜZERİNE; ………………. MAHKEMESİ ………. E. SAYILI DOSYA ÜZERİNDEN GÖRÜLEN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ NETİCELENMESİ İLE TARAFLARIN BOŞANMALARINA KARAR VERİLMESİ İÇİN DÜZENLENMİŞ VE TARAFLARCA İMZALANMIŞTIR.

1-DAVACI ……………. İLE DAVALI …………….. 06.09.2013 TARİHİNDE EVLENMİŞ OLUP İŞ BU PROTOKOLLE KARŞILIKLI OLARAK BOŞANMAYI KABUL EDERLER. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ KONUSUNDA HER İKİ TARAF DA MUTABIKTIRLAR.

2-TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN, YOKSULLUK NAFAKASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, KATKI PAYI, KATILIM, KATILMA ALACAĞI, DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI, ZİYNET EŞYASI VE SAİR TALEPLERİ YOKTUR. TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK NAFAKA VE TAZMİNAT TALEPLERİNDEN BU DOSYA İÇİN VE İLERİYE YÖNELİK OLARAK VAZGEÇMİŞLERDİR.

3-TARAFLARIN BOŞANMA DAVASI NEDENİYLE BİRBİRLERİNDEN HARÇ, MASRAF, VEKÂLET ÜCRETİ, VB. HİÇBİR TALEBİ YOKTUR.

4-TARAFLAR EVLİLİK BİRLİĞİNİN KURULMASI İLE MAL PAYLAŞIMINA KONU EDİLECEK HERHANGİ BİR EDİNİLMİŞ MENKUL VEYA GAYRİMENKULÜN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

5-TARAFLAR ORTAK YAŞADIKLARI SÜRE ZARFINDA EDİNDİKLERİ EV EŞYALARI VE ZİYNET EŞYALARI KONUSUNDA TAMAMEN ANLAŞMIŞLARDIR. BU PROTOKOL İLE TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK BU KONUDA HİÇBİR UYUŞMAZLIKLARININ OLMADIĞINI KABUL ETMİŞLERDİR.

TARAFLARCA …/…/…. TARİHİNDE İMZALANAN İŞBU PROTOKOL İMZA TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİLİK KAZANMIŞ OLUP; BİR NÜSHA …………., BİR NÜSHA ……………. BİR NÜSHA İSE …………..AİLE MAHKEMESİ ………….. E. SAYILI DOSYAYA SUNULMAK ÜZERE 3 (ÜÇ) NÜSHA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. PROTOKOLE AYKIRILIK HALİNDE TARAFLAR TEREDDÜT ETMEKSİZİN AYKIRILIK NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARI TAZMİN VE DAVA EDEBİLECEK; ŞİKÂYETTE BULUNABİLECEKTİR. PROTOKOLÜN İMZA TARİHİ İTİBARİYLE TARAFLAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRECEKTİR. … /…/..

DAVACI                                                                                               DAVALI

 

Bu dikeçe ve protokolü Aile Mahkemesi tevzi bürosuna, eğer aile mahkemesi bulunduğunuz yerde yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi tevzi bürosuna sunarak, gerekli mahkeme harç ve masrafını ödeyerek kolayca boşanma davanızı açabilirsiniz. 

Boşanma davası açmak için belirli sebepleriniz olmalıdır aksi halde hakim davanızı kabul etmez. Bunlar;

1- Anlaşmalı Boşanma: Tarafların mali konulardan çocukların velayetinin kimde olacağına kadar yukarıda dilekçe ve protokolünü paylaştığımız boşanma şeklidir.

2- Şiddetli Geçimsizsizlik: Genel boşanma da denir. Davayı açan kendi kusurunun olmadığını , ve artık şiddetli geçimsizlikten dolayı evlilik birlikteliğinin yürümediğini tanıklar vasıtasıyla ispatlamak durumundadır. Burada bir hususu belirtmekte fayda vardır, eğer tanık dinlenirse artık o boşanma davası çekişmeli bir boşanma davasına dönüşür zira çekişmesiz boşanma davasında tanık dinlenmez.

3- Özel boşanma sebepleri: Örneğin eşlerden biri akıl hastalığına yakalanmış olabilir, 6 aydır gelmemiş olabilir, zina, cana kast, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşama, suç işleme sebepleri ile boşanma davası açılabilir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçe Örneği

SAYIN HAKİMLİĞİNE

…….

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

KONUSU                  : Akıl hastalığı sebebiyle boşanma

AÇIKLAMALAR    : 1-Müvekkilimiz davalı ile 13 yıldan bu yana evlidir. Severek evlenen tarafların bu evliliklerinden Ahmet ve Rıza isimli iki de çocukları bulunmaktadır. Çiftin Evlilik Nüfus kaydı ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Sayfa No ve …….Kütük Sıra Nodadır.

2-Davalı yaklaşık 4 yıl önce akıl hastalığına yakalanmıştır. Müvekkilimiz ve ailesi davalıyı güçleri yettiğince tüm tedavi merkezlerine götürmüş, ancak hastalığın geçici olmadığı heyet raporları ile sabit hale gelmiştir.

3-Davalı kendi işlerini göremez durumdadır. Ayrıca resmi işlemlerin yerine getirilmesi için de kendisine ağabeyi ……… vasi olarak tayin edilmiştir. Davalının bu durumu gerek müvekkilimizi, gerekse çocukları çok üzmesine karşın, artık evlilik birliğinin çekilmez hale geldiği, davalının yakınları tarafından da kabul edilmektedir.

4-Davalının çocukları ile birlikte aynı evde yaşamaları da gerek tedavisi ve gerekse çocuklarının psikolojik durumu açısından sakınca arz etmektedir.

5-Müvekkilimizin, akıl hastalığı doktor raporları ile de sabit olan davalı eşinden boşanmalarına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL SEBEPLER : MK.m.131 ve diğer yasa maddeleri.

KANITLAR            : Nüfus kaydı, tanıklar,doktor raporları, her türlü yasal kanıt.

CEVAP SÜRESİ       : 10 gündür.

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, küçük çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin karşı taraf yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir?

Deliller toplandıktan sonra hakim davayı red veya kabul eder. Boşanma davalarında kusurlu taraf boşanma davası açamaz. Hakim tanıkları dinledikten sonra kusurlu tarafın davayı açtığına kanaat getirirse davayı reddeder.

         

Bu yazı 179 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Bir yorum bırak

mature porno

YAZAR HAKKINDA

Hakkımda Daha Çok Şey Öğrenmek İsteyenler Üst Menüden "Hakkımda" Düğmesinden Veya http://www.nasilyapalim.com/hakkimda Uzantısından Öğrenebilirler....
Kategoriler
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
Translate:
sorusor
sorusor
Biraz Gülelim :)
kiminbunumara.com-faturaogren.com
%d blogcu bunu beğendi:
mature porno